Krtečka, coby milé a půvabné zvířátko, zná většina dětské populace z animovaného seriálu výtvarníka Zdeňka Milera. V zahradách však krtek obecný, u nás nejčastěji se vyskytující druh, není zdaleka tak oblíbený. 

Krtek /Talpa/ je nevelký teritoriální živočich z rodu savců. Bývá samotářský a věrný svému území, často si jej značkuje a nerad mění stanoviště. Dožívá se průměrného věku 2-5 let. Žije v podzemí, ale ovládá dobře i plavání, zvládne i případné menší záplavy. K životu v temných chodbách je velmi dobře tělesně uzpůsoben. Mohutnými lopatovými předními tlapkami vytváří důmyslný systém dlouhých tunelů a za pomoci čichu a sluchu vyhledává živočichy, které loví. V zimním období se zanořuje do hloubky, na jaře se vrací blíž k povrchu, kde má více potravy. Vyhovují mu půdy hlinité a jílovité, písčité druhy krtci v oblibě nemají. Nedrží tvar tunelů a zasypávají se. Oblíbené jsou pro něho čerstvě obdělané půdy, v nichž se dobře vytvářejí nory.

Krtek si zaslouží ohleduplnost

V mnoha ohledech je krtek velmi užitečný a zaslouží si jistou dávku naší shovívavosti a tolerance. Přítomnost krtka na zahradě do jisté míry prokazuje zdraví půdy a prostředí. Je hmyzožravec a živí se bezobratlými,

  •     požírá škodlivý půdní hmyz, slimáky, žížaly a ponravy, larvy, kukly i dospělce
  •     likviduje i menší hryzce a hraboše
  •     provzdušňuje a kypří půdu
  •     zeminu z kopečků lze využít jako kvalitní substrát pro předpěstování sazenic.

Svou činností však někdy působí i nepříjemnosti. Pohybem pod zemí podrývá půdu a přetrhává podzemní části rostlin. Nevyhýbá se ani pařeništím a skleníkům. Nejvíce jsou ohroženy mladé a čerstvě zasazené rostlinky, starším již krtek tolik neublíží. Naopak – může jim kypřením půdy poskytovat více vzduchu. Pařeniště pro pěstování cenných rostlin (např. skalniček) můžeme při zakládání z důvodu prevence a ochrany vyložit hustým drátěným pletivem.

Krtka nehubte
krtiny

Pokud se krtek vynoří na povrch, může být sám ohrožen některým z predátorů. Nebezpeční jsou pro něho draví ptáci, liška nebo lasička. A ovšem také člověk s některými druhy pastiček a necitlivého vyhánění.

Krtince pokud možno nelikvidujte tlakem, pokud zamezíme krtkovi přístup vzduchu, tím spíš si vytvoří v blízkosti další hromádku. Lepší postup skýtá odhrabání vyvřelé hlíny a její další využití. Takováto kyprá zemina je velmi kvalitní, bez zárodků plevele a mnoho zahrádkářů ji proto i vyhledává.

Technické a přírodní možnosti ochrany

Krtek je bezbranný, pokud se vám podaří jej odchytit, určitě mu neubližujte. Odneste ho na vzdálené místo nebo využijte šetrné technické prostředky.

Akustické odpuzovací plašiče jsou přijatelné z hlediska přírody, krtkům neublíží a mohou jejich činnost do značné míry omezit. Jedná se o speciální zařízení na bázi ultrazvuku, fungují na baterie nebo na solární napájení a vydávají pro krtky nepříjemné zvuky. Bodec plašiče se zasouvá přímo do chodbičky krtka, aby se zvuk v podzemí mohl úspěšně šířit. Některé typy se prodávají také ve formě malých krabiček. Při nákupu plašiče však pečlivě vybírejte, ne všechny prodávané druhy mají stejný dosah a účinnost.

Neomezená lidová tvořivost disponuje v tomto ohledu i mnoha různorodými nápady. Doporučuje se například vyrobit improvizovaný plašič za pomoci skleněných lahví s úzkým hrdlem. Zakopeme je do země a vložíme do nich hůlky s větrníky. Pohyb větrníků chvěním lahví vytváří vibrace, přenáší je do půdy a většinou přiměje plachého krtka se ze zahrady odstěhovat. Pomoci mohou částečně i některé rostliny (např. pryšec křižmolistý, afrikán, česnek, řebčík královský), jejichž aroma krtkům není příjemné.